Skip to main content

La sfilada

La sfilada

S. Mëssa con sfilada davòpro

La S. Mëssa la sarà en domënia, 15 de mei 2022 da le 10 sun l pré “Kellerer” a S. Martin.

La sfilada la passa amesafora l zenter storich del paisc. La mët man davò Mëssa, la rua a la bercia de la Passer, da ilò soura l pont de S. Jan fora nfin al stradon prinzipal, spò al cernadou da ulache se ciapa la strada de paisc bel dërt fin ntel zenter. La Defilierung l’é pro la Dorfhaus. La sfilada la rua pro l tendon de S. Martin.

S. Mëssa, 15 de mei 2022

zelebrada dal vësco Ivo Muser

La S. Mëssa la sarà en domënia, 15 de mei 2022 da le 10 sun l pré “Gotterer” a S. Martin. La vignarà zelebrada dal Vësco de la diozeji de Bolśán-Persenon Ivo Muser. Fajarà da soeja na mujiga, che la vignarà fata al savei per temp.

Sfilada

Sfilada e Defilierung

I partezipánc i passarà ameśafora l zenter storich de S. Martin. La Defilierung la sarà dinongia la Dorfhaus. La sfilada la rua pro l tendon sul ciámp dal sport de S. Martin.

Tendon

Plaza de la festa

L luoch de festa per l Alpenregionstreffen 2022 el ven enjigné ca de S. Martin Passeier damprò l zenter de paisc e de la śona artejanala. Chilò vignarà fac su i tendons da festa, ulache n vender, sabeda e domënia se podarà scouté de bela mujiga co nen program trop rich.

Tickets

Tickets & Infos
26. Alpenregionstreffen vom 22. bis 25. April 2021 in St. Martin/Passeier (Südtirol)